Deze website biedt aan de relaties en andere bezoekers van Output4you website informatie over haar producten/modules en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

Output4you B.V. kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid van de geboden informatie.

Output4you B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Output4you B.V. dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Alle rechten voorbehouden.